სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

David Kosar

Czech Republic

სახელი გვარი

Zdenek Kuhn

Czech Republic

სახელი გვარი

Jim Alfini

South Texas, USA

სახელი გვარი

Tomas Rychly

Czech Republic

სახელი გვარი

Peter Čuroš

Norway/Slovakia

სახელი გვარი

Gjorgji Andonov

North Macedonia

სახელი გვარი

Lisa Hilbink

Minnesota, USA

სახელი გვარი

Goran Lazarevski

North Macedonia

სახელი გვარი

Andrej Bozhinovski

Croatia / North Macedonia

სახელი გვარი

Maxim Tomoszek

Czech Republic

სახელი გვარი

Vladimir Vučković

Czech Republic/Montenegro