გუნდი

სახელი გვარი

ეკატერინე ციმაკურიძე

გამგეობის თავმჯდომარე

სახელი გვარი

ქეთევან ცხადაძე

გამგეობის წევრი

სახელი გვარი

ქეთევან ჯაფარიძე

გამგეობის წევრი

სახელი გვარი

ანუნა ბუკია

გამგეობის წევრი