კვლევები

ონლაინ დისკუსიის დოკუმენტი: სასამართლო კორპორატივიზმი

ფაილის ნახვა

Integrity Check for Judges

ფაილის ნახვა

საქმეთა გაჭიანურების პრობლემა საქართველოს საერთო სასამართლოებში

ფაილის ნახვა

ადვოკატის და ადვოკატთა ასოციაციების როლი სასამართლო რეფორმაში

ფაილის ნახვა

სახელმწიფოს რეაგირება ელიტური კორუფციის ათ სავარაუდო შემთხვევაზე

ფაილის ნახვა

დამოუკიდებელი სასამართლო მმართველობა: ეფექტური გადაწყვეტილებების ძიებაში გარდამავალი დემოკრატიებისათვის

ფაილის ნახვა

მოსამართლეთა ასოციაციების როლი დამოუკიდებელ და ანგარიშვალდებულ სასამართლო სისტემაში

ფაილის ნახვა

მოლდოვაში მიმდინარე სასამართლო რეფორმა ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე

ფაილის ნახვა

საქართველოს პარლამენტის 2022 წლის საგაზაფხულო სესიის მუშაობა

ფაილის ნახვა

კითხვარი

ფაილის ნახვა

საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხი

ფაილის ნახვა

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის საშემოდგომო და რიგგარეშე სესიების მუშაობა

ფაილის ნახვა

სასამართლო რეფორმის რეკომენდაციები

ფაილის ნახვა

მოსამართლეთა შერჩევა გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში

ფაილის ნახვა

დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა საქართველოში და საზღვარგარეთ

ფაილის ნახვა

მართლმსაჯულების საბჭოები საქართველოსა და საზღვარგარეთ, საქართველოში არსებული გამოწვევები

ფაილის ნახვა

მოსამართლეთა მიერ თვითმმართველობის ფორმირება აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში და მოსამართლეების ქცევა ჰიბრიდული რეჟიმის გამოწვევების წინააღმდეგ

ფაილის ნახვა

სასამართლო რეფორმები გარდამავალი დემოკრატიის პირობებში – ლუსტრაციისა და ვეტინგის ფორმები სასამართლო სისტემაში

ფაილის ნახვა

პარლამენტის მიერ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევა

ფაილის ნახვა

საქართველოს პარლამენტის 2021 წლის საგაზაფხულო და რიგგარეშე სესიების მუშაობა

ფაილის ნახვა

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის საგაზაფხულო და საგანგებო სესიების მუშაობა

ფაილის ნახვა

პრობლემები სასამართლო სისტემაში

ფაილის ნახვა

საქართველოს პარლამენტის 2021 წლის საშემოდგომო და რიგგარეშე სესიების მუშაობა

ფაილის ნახვა

საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საშემოდგომო სესიის მუშაობა

ფაილის ნახვა