დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი არის სამართლის გამოცდილი პროფესიონალების (ყოფილი მოსამართლეები, პრაქტიკოსი ადვოკატები, სამართლის მეცნიერები) გაერთიანება, რომლებიც  ერთობლივად გასწევენ ძალისხმევას სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის.