×

მიმართულებები

ორგანიზაცია საქმიანობს დემოკრატიის კონსოლიდაციის გზით ხალხის კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის. ორგანიზაციის საქმიანობის მიმართულებები ეტაპობრივად ფართოვდება და მოდიფიცირდება.

სრულად ნახვა

კოალიციური მუშაობა

მნიშვნელოვანი მიზნები მიიღწევა თანამოაზრეების ერთობით. ორგანიზაცია საქმიანობს სხვადასხვა კოალიციურ ფორმატში.

სრულად ნახვა

პროექტები და პარტნიორები

სრულად ნახვა

ᲛᲐᲠᲗᲚᲛᲡᲐᲯᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲮᲐᲠᲕᲔᲖᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝᲡᲬᲝᲠᲔᲑᲐ ᲮᲝᲠᲕᲐᲢᲘᲐᲨᲘ: ᲓᲜᲛ-ᲘᲡ ᲞᲠᲝᲤᲘᲚᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲔᲠᲗᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲓᲠᲝᲔᲑᲘᲗ ᲨᲔᲜᲐᲮᲕᲐ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐᲗᲐ ᲔᲕᲠᲝᲞᲣᲚᲘ ᲡᲐᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲝᲡ ᲘᲣᲠᲘᲡᲞᲠᲣᲓᲔᲜᲪᲘᲐᲨᲘ

ვრცლად

ᲝᲜᲚᲐᲘᲜ ᲓᲘᲡᲙᲣᲡᲘᲐ: ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲡᲐᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲝ ᲛᲛᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲑᲐ: ᲔᲤᲔᲥᲢᲣᲠᲘ ᲒᲐᲓᲐᲬᲧᲕᲔᲢᲘᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲫᲘᲔᲑᲐᲨᲘ ᲒᲐᲠᲓᲐᲛᲐᲕᲐᲚᲘ ᲓᲔᲛᲝᲙᲠᲐᲢᲘᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

ვრცლად

ᲝᲜᲚᲐᲘᲜ ᲓᲘᲡᲙᲣᲡᲘᲐ: "ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲗᲐ ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲠᲝᲚᲘ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚ ᲓᲐ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲕᲐᲚᲓᲔᲑᲣᲚ ᲡᲐᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲝ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐᲨᲘ"

ვრცლად

ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲘᲣᲠᲘᲡᲢᲔᲑᲘᲡ ᲯᲒᲣᲤᲘᲡ ᲒᲐᲜᲪᲮᲐᲓᲔᲑᲐ ᲘᲣᲡᲢᲘᲪᲘᲘᲡ ᲣᲛᲐᲦᲚᲔᲡᲘ ᲡᲐᲑᲭᲝᲡ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲘᲜᲡᲞᲔᲥᲢᲝᲠᲘᲡ ᲐᲠᲩᲔᲕᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ

ვრცლად