მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

×

Work Areas

The organization works to promote welfare of the people through the consolidation of democracy. The organization’s main working areas periodically expand or are modiefied.

Read More

Coalition Work

Important goals are achieved by the unity of like-minded people. The organization operates in various coalition formats.

Read More

Projects and partners

Read More

RUSSIAN LAW IS NOT THE WILL OF GEORGIA

Read More

WE CALL ON THE BUREAU OF THE PARLIAMENT TO REFUSE TO START CONSIDERATION OF THE "PEOPLE'S POWER" INITIATIVE

Read More

ᲐᲠᲐᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲝ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲡᲐᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲝᲨᲘ ᲐᲠᲡᲔᲑᲣᲚ ᲛᲓᲒᲝᲛᲐᲠᲔᲝᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ ᲡᲐᲒᲐᲛᲝᲫᲘᲔᲑᲝ ᲙᲝᲛᲘᲡᲘᲘᲡ ᲨᲔᲥᲛᲜᲘᲡ ᲘᲜᲘᲪᲘᲐᲢᲘᲕᲐᲡ ᲛᲘᲔᲡᲐᲚᲛᲔᲑᲘᲐᲜ ᲓᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲞᲐᲠᲚᲐᲛᲔᲜᲢᲡ ᲛᲘᲡᲘ ᲛᲮᲐᲠᲓᲐᲭᲔᲠᲘᲡᲙᲔᲜ ᲛᲝᲣᲬᲝᲓᲔᲑᲔᲜ

Read More