მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

×

Our goal

is to promote: Establishment of human rights and rule of law oriented state institutions accountable to law and the society, through monitoring as well as proposing to the state the ways to overcome challenges, through cooperation for their actual implementation

We wish

Protection of human dignity and equality among people as the foundation of human rights, to govern the decisions made by state institutions.

We believe

Loyalty to the standards of democratic governance and democratic principles ​​as cultural value ​​of a human and a society are the guarantees of their peaceful development.

სამოქალაქო საზოგადოების მიმართვა საქართველოს პარლამენტს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დაჩქარებული პროცედურის დაუყოვნებლივ დაწყების შესახებ

Read More