მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

×

Our goal

is to promote: Establishment of human rights and rule of law oriented state institutions accountable to law and the society, through monitoring as well as proposing to the state the ways to overcome challenges, through cooperation for their actual implementation

We wish

Protection of human dignity and equality among people as the foundation of human rights, to govern the decisions made by state institutions.

We believe

Loyalty to the standards of democratic governance and democratic principles ​​as cultural value ​​of a human and a society are the guarantees of their peaceful development.

THE PARLIAMENTARY OPPOSITION, REPRESENTED BY "DEMOCRACY INDEX - GEORGIA" AND MEMBERS OF THE GROUP OF INDEPENDENT LAWYERS, ARE CHALLENGING THE AMENDMENTS TO THE ORGANIC LAW "ON COMMON COURTS" IN THE CONSTITUTIONAL COURT

Read More

GROUP OF INDEPENDENT LAWYERS (GIL) RESPONDS TO THE CAMPAIGN AGAINST JUDGE NINO BAKAKURI AND DEMANDS REAL REFORMS

Read More

https://democracyindex.ge/index.php?m=261&news_id=181&lng=eng

Read More

GEORGIAN DREAM MUST ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE TWELVE RECOMMENDATIONS OF THE EUROPEAN COMMISSION WITH THE APPROPRIATE INVOLVEMENT OF CIVIL SOCIETY

Read More

NGO-ᲔᲑᲘ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲡᲐᲮᲐᲚᲮᲝ ᲓᲐᲛᲪᲕᲔᲚᲘᲡ ᲨᲔᲠᲩᲔᲕᲘᲡ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲘᲡ ᲮᲔᲚᲨᲔᲡᲐᲬᲧᲝᲑᲐᲓ ᲔᲠᲗᲘᲐᲜᲓᲔᲑᲘᲐᲜ

Read More

ᲓᲐᲬᲔᲡᲓᲔᲡ ᲡᲐᲕᲘᲖᲝ ᲠᲔᲟᲘᲛᲘ ᲠᲣᲡᲔᲗᲘᲡ ᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲔᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

Read More

სამოქალაქო საზოგადოების მიმართვა საქართველოს პარლამენტს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დაჩქარებული პროცედურის დაუყოვნებლივ დაწყების შესახებ

Read More