მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

×

ჩვენი მიზანია

ხელი შევუწყოთ დემოკრატიული პროცესების და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, აქტიური, თავისუფალი და პასუხისმგებლობიანი მოქალაქეობის განვითარებას.

ჩვენ გვსურს

ადამიანის ღირსების და ადამიანთა შორის თანასწორობის დაცვა, როგორც ადამიანის უფლებების ფუნდამენტი, აისახოს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.

ჩვენ გვჯერა

დემოკრატიული მართვის პრინციპებისადმი ერთგულება და დემოკრატიული ღირებულებები, როგორც ადამიანის და საზოგადოების კულტურული ფასეულობა, არის მათი მშვიდობიანი განვითარების გარანტია.

ᲐᲠᲐᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲝ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲡᲐᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲝᲨᲘ ᲐᲠᲡᲔᲑᲣᲚ ᲛᲓᲒᲝᲛᲐᲠᲔᲝᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ ᲡᲐᲒᲐᲛᲝᲫᲘᲔᲑᲝ ᲙᲝᲛᲘᲡᲘᲘᲡ ᲨᲔᲥᲛᲜᲘᲡ ᲘᲜᲘᲪᲘᲐᲢᲘᲕᲐᲡ ᲛᲘᲔᲡᲐᲚᲛᲔᲑᲘᲐᲜ ᲓᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲞᲐᲠᲚᲐᲛᲔᲜᲢᲡ ᲛᲘᲡᲘ ᲛᲮᲐᲠᲓᲐᲭᲔᲠᲘᲡᲙᲔᲜ ᲛᲝᲣᲬᲝᲓᲔᲑᲔᲜ

ვრცლად

ᲞᲐᲠᲚᲐᲛᲔᲜᲢᲘᲡ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐᲗᲐ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲡᲐᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲝ ᲘᲜᲢᲔᲒᲠᲐᲪᲘᲘᲡ ᲙᲝᲛᲘᲢᲔᲢᲘᲡ 2022 ᲬᲚᲘᲡ ᲛᲣᲨᲐᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲤᲐᲡᲔᲑᲐ

ვრცლად

დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი სასამართლო სხდომაზე მიხეილ სააკაშვილის წარმოუდგენლობასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს

ვრცლად

ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲗᲕᲘᲗᲛᲛᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲑᲘᲡ ᲙᲝᲓᲔᲥᲡᲨᲘ ᲨᲔᲡᲐᲢᲐᲜᲘ ᲪᲕᲚᲘᲚᲔᲑᲔᲑᲘ ᲐᲡᲣᲡᲢᲔᲑᲡ ᲙᲝᲐᲚᲘᲪᲘᲣᲠ ᲛᲛᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲑᲐᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲔᲑᲨᲘ ᲓᲐ ᲐᲖᲘᲐᲜᲔᲑᲡ ᲓᲔᲪᲔᲜᲢᲠᲐᲚᲘᲖᲐᲪᲘᲘᲡ ᲘᲓᲔᲐᲡ

ვრცლად