მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

×

ჩვენი მიზანია

ხელი შევუწყოთ დემოკრატიული პროცესების და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, აქტიური, თავისუფალი და პასუხისმგებლობიანი მოქალაქეობის განვითარებას.

ჩვენი გვსურს

ადამიანის ღირსების და ადამიანთა შორის თანასწორობის დაცვა, როგორც ადამიანის უფლებების ფუნდამენტი, აისახოს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.

ჩვენ გვჯერა

დემოკრატიული მართვის პრინციპებისადმი ერთგულება და დემოკრატიული ღირებულებები, როგორც ადამიანის და საზოგადოების კულტურული ფასეულობა, არის მათი მშვიდობიანი განვითარების გარანტია.

ᲡᲐᲞᲐᲠᲚᲐᲛᲔᲜᲢᲝ ᲝᲞᲝᲖᲘᲪᲘᲐ, „ᲓᲔᲛᲝᲙᲠᲐᲢᲘᲘᲡ ᲘᲜᲓᲔᲥᲡᲘ - ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ“ ᲓᲐ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲘᲣᲠᲘᲡᲢᲔᲑᲘᲡ ᲯᲒᲣᲤᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲝᲑᲘᲗ, „ᲡᲐᲔᲠᲗᲝ ᲡᲐᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲝᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ“ ᲝᲠᲒᲐᲜᲣᲚᲘ ᲙᲐᲜᲝᲜᲘᲡ ᲪᲕᲚᲘᲚᲔᲑᲔᲑᲡ ᲡᲐᲙᲝᲜᲡᲢᲘᲢᲣᲪᲘᲝ ᲡᲐᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲝᲨᲘ ᲐᲡᲐᲩᲘᲕᲠᲔᲑᲡ

ვრცლად

ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲘᲣᲠᲘᲡᲢᲔᲑᲘᲡ ᲯᲒᲣᲤᲘ ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔ ᲜᲘᲜᲝ ᲑᲐᲥᲐᲥᲣᲠᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲐᲦᲛᲓᲔᲒ ᲙᲐᲛᲞᲐᲜᲘᲐᲡ ᲔᲮᲛᲐᲣᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲠᲔᲐᲚᲣᲠᲘ ᲠᲔᲤᲝᲠᲛᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲢᲐᲠᲔᲑᲐᲡ ᲛᲝᲘᲗᲮᲝᲕᲡ

ვრცლად

“ᲥᲐᲠᲗᲣᲚᲘ ᲝᲪᲜᲔᲑᲐ” ᲮᲔᲚᲘᲡᲣᲤᲚᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲐᲖᲔ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲠᲘᲕᲘ ᲙᲝᲜᲢᲠᲝᲚᲘᲡ ᲛᲝᲨᲚᲐᲡ ᲪᲓᲘᲚᲝᲑᲡ

ვრცლად

„ᲥᲐᲠᲗᲣᲚᲛᲐ ᲝᲪᲜᲔᲑᲐᲛ“ ᲣᲜᲓᲐ ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲧᲝᲡ ᲔᲕᲠᲝᲙᲝᲛᲘᲡᲘᲘᲡ 12 ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲘᲡ ᲨᲔᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ ᲡᲐᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲝ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲗᲐᲜᲐᲓᲝ ᲩᲐᲠᲗᲣᲚᲝᲑᲘᲗ

ვრცლად

NGO-ᲔᲑᲘ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲡᲐᲮᲐᲚᲮᲝ ᲓᲐᲛᲪᲕᲔᲚᲘᲡ ᲨᲔᲠᲩᲔᲕᲘᲡ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲘᲡ ᲮᲔᲚᲨᲔᲡᲐᲬᲧᲝᲑᲐᲓ ᲔᲠᲗᲘᲐᲜᲓᲔᲑᲘᲐᲜ

ვრცლად

ᲓᲐᲬᲔᲡᲓᲔᲡ ᲡᲐᲕᲘᲖᲝ ᲠᲔᲟᲘᲛᲘ ᲠᲣᲡᲔᲗᲘᲡ ᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲔᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

ვრცლად

ᲒᲐᲘᲒᲔᲗ ᲠᲐᲡ ᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲡ ᲘᲜᲓᲘᲕᲘᲓᲣᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲔᲞᲣᲢᲐᲢᲘ

ვრცლად

სამოქალაქო საზოგადოების მიმართვა საქართველოს პარლამენტს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დაჩქარებული პროცედურის დაუყოვნებლივ დაწყების შესახებ

ვრცლად

ქართული ოცნება პრობლემების გადაფარვას პრეზიდენტის წინააღმდეგ უპერსპექტივო დავის წამოწყებით ცდილობს

ვრცლად