მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

×

ჩვენი მიზანია

ხელი შევუწყოთ დემოკრატიული პროცესების და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, აქტიური, თავისუფალი და პასუხისმგებლობიანი მოქალაქეობის განვითარებას.

ჩვენი გვსურს

ადამიანის ღირსების და ადამიანთა შორის თანასწორობის დაცვა, როგორც ადამიანის უფლებების ფუნდამენტი, აისახოს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.

ჩვენ გვჯერა

დემოკრატიული მართვის პრინციპებისადმი ერთგულება და დემოკრატიული ღირებულებები, როგორც ადამიანის და საზოგადოების კულტურული ფასეულობა, არის მათი მშვიდობიანი განვითარების გარანტია.

ᲒᲐᲘᲒᲔᲗ ᲠᲐᲡ ᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲡ ᲘᲜᲓᲘᲕᲘᲓᲣᲐᲚᲣᲠᲘ ᲓᲔᲞᲣᲢᲐᲢᲘ

ვრცლად

სამოქალაქო საზოგადოების მიმართვა საქართველოს პარლამენტს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დაჩქარებული პროცედურის დაუყოვნებლივ დაწყების შესახებ

ვრცლად

ქართული ოცნება პრობლემების გადაფარვას პრეზიდენტის წინააღმდეგ უპერსპექტივო დავის წამოწყებით ცდილობს

ვრცლად