მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება

×

ჩვენი მიზანია

ხელი შევუწყოთ დემოკრატიული პროცესების და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, აქტიური, თავისუფალი და პასუხისმგებლობიანი მოქალაქეობის განვითარებას.

ჩვენი გვსურს

ადამიანის ღირსების და ადამიანთა შორის თანასწორობის დაცვა, როგორც ადამიანის უფლებების ფუნდამენტი, აისახოს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.

ჩვენ გვჯერა

დემოკრატიული მართვის პრინციპებისადმი ერთგულება და დემოკრატიული ღირებულებები, როგორც ადამიანის და საზოგადოების კულტურული ფასეულობა, არის მათი მშვიდობიანი განვითარების გარანტია.

ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲗᲕᲘᲗᲛᲛᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲑᲘᲡ ᲙᲝᲓᲔᲥᲡᲨᲘ ᲨᲔᲡᲐᲢᲐᲜᲘ ᲪᲕᲚᲘᲚᲔᲑᲔᲑᲘ ᲐᲡᲣᲡᲢᲔᲑᲡ ᲙᲝᲐᲚᲘᲪᲘᲣᲠ ᲛᲛᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲑᲐᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲔᲑᲨᲘ ᲓᲐ ᲐᲖᲘᲐᲜᲔᲑᲡ ᲓᲔᲪᲔᲜᲢᲠᲐᲚᲘᲖᲐᲪᲘᲘᲡ ᲘᲓᲔᲐᲡ

ვრცლად

ᲐᲜᲢᲘᲙᲝᲠᲣᲤᲪᲘᲣᲚᲘ ᲙᲐᲜᲝᲜᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲗ ᲔᲕᲠᲝᲙᲝᲛᲘᲡᲘᲘᲡ ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲘᲡ ᲮᲣᲗᲘ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲘᲓᲐᲜ ᲛᲮᲝᲚᲝᲓ ᲔᲠᲗᲘ ᲡᲠᲣᲚᲓᲔᲑᲐ

ვრცლად

„ᲥᲐᲠᲗᲣᲚᲛᲐ ᲝᲪᲜᲔᲑᲐᲛ“ ᲣᲜᲓᲐ ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲧᲝᲡ ᲔᲕᲠᲝᲙᲝᲛᲘᲡᲘᲘᲡ 12 ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲘᲡ ᲨᲔᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ ᲡᲐᲛᲝᲥᲐᲚᲐᲥᲝ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲗᲐᲜᲐᲓᲝ ᲩᲐᲠᲗᲣᲚᲝᲑᲘᲗ

ვრცლად

ᲘᲣᲡᲢᲘᲪᲘᲘᲡ ᲣᲛᲐᲦᲚᲔᲡᲘ ᲡᲐᲑᲭᲝᲡ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲐᲓ ᲚᲔᲕᲐᲜ ᲛᲣᲠᲣᲡᲘᲫᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲓᲘᲛᲘᲢᲠᲘ ᲒᲕᲠᲘᲢᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲐᲠᲩᲔᲕᲐ ᲡᲐᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲝᲡᲐᲓᲛᲘ ᲡᲐᲖᲝᲒᲐᲓᲝᲔᲑᲘᲡ ᲜᲓᲝᲑᲐᲡ ᲙᲘᲓᲔᲕ ᲣᲤᲠᲝ ᲨᲔᲐᲛᲪᲘᲠᲔᲑᲡ ᲓᲐ ᲣᲙᲐᲜ ᲓᲐᲮᲔᲕᲡ ᲥᲕᲔᲧᲐᲜᲐᲡ ᲔᲕᲠᲝᲘᲜᲢᲔᲒᲠᲐᲪᲘᲘᲡ ᲒᲖᲐᲖᲔ

ვრცლად