კვლევები

საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხი

ფაილის ნახვა

სასამართლო რეფორმის რეკომენდაციები

ფაილის ნახვა

მოსამართლეთა შერჩევა გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში

ფაილის ნახვა

დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა საქართველოში და საზღვარგარეთ

ფაილის ნახვა

მართლმსაჯულების საბჭოები საქართველოსა და საზღვარგარეთ, საქართველოში არსებული გამოწვევები

ფაილის ნახვა

მოსამართლეთა მიერ თვითმმართველობის ფორმირება აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში და მოსამართლეების ქცევა ჰიბრიდული რეჟიმის გამოწვევების წინააღმდეგ

ფაილის ნახვა

სასამართლო რეფორმები გარდამავალი დემოკრატიის პირობებში – ლუსტრაციისა და ვეტინგის ფორმები სასამართლო სისტემაში

ფაილის ნახვა

პარლამენტის მიერ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევა

ფაილის ნახვა

საქართველოს პარლამენტის 2021 წლის საგაზაფხულო და რიგგარეშე სესიების მუშაობა

ფაილის ნახვა