სიახლეები

2021.12.01

პარლამენტმა უარი უნდა თქვას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევაზე

ორგანიზაციამ დემოკრატიის ინდექსი - საქართველო და დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფმა წერილით მიმართა საქართველოს პარლამენტის თითოეულ წევრს. წერილში აღწერილია პარლამენტის მიერ 2021 წლის ივლისსა და 2021 წლის ნოემბერში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ასარჩევად ჩატარებულ პროცესზე დაკვირვებისას გამოვლენილი მნიშვნელოვანი პრობლემები.

დემოკრატიის ინდექსი - საქართველო და დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი მოვუწოდებთ პარლამენტის წევრებს სისტემური სასამართლო რეფორმის გატარებამდე უარი თქვან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევაზე.

დეტალურად:

- წერილი იხილეთ თანდართულ ფაილში

- უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების 2021 წლის ივნისი-ივლისში ჩატარებული არჩევის პროცესის შეფასება იხილეთ შემდეგ ბმულზე https://bit.ly/3FZDrUA