2022 წლიდან ორგანიზაცია გახდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი, რომელიც ევროპის კომისიის ინიციატივით შექმნილი 6 ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნულ დონეზე მაკოორდინირებელი პლატფორმაა. საქართველოში პლატფორმა აერთიანებს ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ორასზე მეტ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას.