ბიოგრაფია

განათლება

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო სამუშაოების ელექტროფიკაცია და ავტომატიზაცია, 1993
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ბიზნესი და საგარეო ვაჭრობა, 1994

 

სამუშაო გამოცდილება

 • საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველი, 2013 – 2013
 • საქართველოს პარლამენტი, წევრი, 2008 - 2012
 • შპს "სახელმწიფო ელექტროსისტემა" ადმინისტრაციული აღმასრულებელი დირექტორი, 2007 – 2008
 • საქ. ფინანსთა სამინისტრო. მინისტრის მოადგილე, 2005 – 2007
 • საქ. ფინანსთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების საბაჟო დეპარტამენტის თავმჯდომარე, 2004 – 2005
 • საქ. ფინანსთა სამინისტრო მინისტრის მოადგილე, 2003 – 2004
 • თბილისის საკრებულოს წევრი, 2002 – 2003
 • თბილისის მერიის ახალგახრდობის საქმეთა სამმართველოს უფროსი, 2000 – 2003
 • თბილისის მთაწმინდის -ის გამგეობა. ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის მთავარი რწმუნებული, 1997 – 2000
 • სააქციო კომერციული თბილუნივერსალ ბანკი. მმართველის მოადგილე, 1994 – 1995
 • საქ. ტელერადიო დეპარტამენტი საინფორმაციო პროგრამის წამყვანი, 1992 – 1993
 • საქართველოს სსრ /საქაგრომშენისკოშკურა და თვითმავალი ამწეების სამმართველო, 1990 - 1992

საპარლამენტო საქმიანობა

კომიტეტი/ფრაქცია/პოლიტიკური ჯგუფი

 • ფრაქციაერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - გაერთიანებული ოპოზიციაძალა ერთობაშია“, წევრი 31.05.2021-დან
 • ფრაქციაერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, წევრი 07.06.2008 – 21.10.2012 
 • ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი, წევრი 21.06.2021-დან
 • ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი, თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 10.11.2011 – 21.10.2012
 • ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი, თავმჯდომარის მოადგილე 27.06.2008 – 10.11.2011
 • ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი, წევრი 11.06.2008 – 21.10.2012
 • ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი, წევრი 11.06.2008 – 27.06.2008

 

დელეგაციები/საბჭოები

 • საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან არსებული გენდერული თანასწორობის საკითხების საკონსულტაციო საბჭოს წევრი 20.08.2008 – 21.10.2012
 • სამხრეთ კავკასიის საპარლამენტო ინიციატივა, ძირითადი შემადგენლობა, საპარლამენტო დელეგაციის წევრი 17.07.2009 – 21.10.2012

დეპუტატმა მხარი არ დაუჭირა კანონპროექტს, რომლითაც მოთხოვნილია პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლდეს ყველა პირი, რომელმაც 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, ამავე პერიოდში, ჩაიდინა დანაშაული. 

„ამნისტიის შესახებ“ კანონის პროექტი, 27.04.2021, N07-3/46/10.

დეკლარაცია 2022

ფაილის ნახვა

გაწეული დანახარჯი

ფაილის ნახვა

დეკლარაცია 2021

ფაილის ნახვა

გიორგი გოდაბრელიძე

X მოწვევა

საარჩევნო ფორმა

პარტიული სიით

წარმდგენი სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ამჟამინდელი პარტია

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

დაბადების თარიღი

1970-03-14

დეპუტატი
პარტიის ლოგო