ბიოგრაფია

განათლება

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საზღვარგარეთის აღმოსავლეთის ქვეყნების ქვეყანათმცოდნეობა, 1989

 

სამუშაო გამოცდილება

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზია-აფრიკის კათედრა, ლაბორანტი, 1995 - 2005
 • საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, წევრი, 1990 - 1992
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლაბორანტი, 1990 - 1991

 

 

საპარლამენტო საქმიანობა

კომიტეტი/ფრაქცია/პოლიტიკური ჯგუფი

 • ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“, წევრი 31.05.2021-დან
 • ფრაქცია „ეროვნული ფორუმი“, წევრი 06.04.2016 – 18.11.2016
 • ფრაქცია „ქართული ოცნება - ეროვნული ფორუმი“, წევრი 05.03.2013 – 06.04.2016
 • ფრაქცია „ქართული ოცნება“, წევრი 21.10.2012 – 05.03.2013
 • ფრაქცია „ტრადიციონალისტი“, თავმჯდომარე 22.12.2003 – 22.04.2004
 • ფრაქცია „ტრადიციონალისტი“, თავმჯდომარის მოადგილე 12.11.2001 – 22.12.2003
 • ფრაქცია „ტრადიციონალისტი“, წევრი 29.10.2001 – 12.11.2001
 • ფრაქცია „ტრადიციონალისტი“, თავმჯდომარის მოადგილე 27.11.1999 – 29.10.2001
 • თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, წევრი 21.06.2021-დან
 • დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი, წევრი 19.02.2015 – 18.11.2016
 • რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი, წევრი 21.03.2013 – 17.04.2015
 • დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი, თავმჯდომარე 21.10.2012 – 19.02.2015
 • თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, წევრი 07.12.1999 – 22.04.2004

 

დელეგაციები/საბჭოები

 • საქართველოს პარლამენტისა და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების საკანონმდებლო პროცესების ერთობლივი საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელი, 17.02.2016 – 20.07.2016
 • სამხრეთ კავკასიის საპარლამენტო ინიციატივა, ძირითადი შემადგენლობა, საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი 21.11.2012 – 18.11.2016
 • ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, საპარლამენტო დელეგაციის წევრი 30.06.2000 – 22.04.2004
 • საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი არაბული ქვეყნების საპარლამენტო დელეგაცია, საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი 30.06.2000 – 22.04.2004
 • ევროკავშირი, საპარლამენტო დელეგაციის წევრი 30.06.2000 – 20.09.2002

 

22.06.2021 - გუბაზ სანიკიძემ მიუთითა თვითმართველობისა და სასამართლოს ეფექტურობის აუცილებლობაზე, გარდა ამისა, ისაუბრა კავკასიური საერთო პოლიტიკის შესახებ

დეპუტატმა მხარი არ დაუჭირა ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს შექმნას, რითაც გაიზარდა ადმინისტრაციული ხარჯები.

„საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ N07-2/125/10. 23.02.2022.

დეპუტატი დაინტერესდა 2018-2021 წლებში რა რაოდენობის დღგ-ს გადასახადი იქნა აკრეფილი საქართველოში.

ფაილის ნახვა

დეპუტატი დაინტერესდა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწების მოცულობითა და მათი მესაკუთრეებით.

ფაილის ნახვა

დეპუტატი დაინტერესდა თუ რა ეტაპზეა პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით.

ფაილის ნახვა

დეპუტატი დაინტერესდა 2020 წლის 21 მარტიდან 2021 წლის 21 მარტის ჩათვლით პერიოდში რომელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს რა რაოდენობის იჯარის ან ქირის გადასახადი ეპატიათ, ან განთავისუფლდნენ ჯარიმებისგან.

ფაილის ნახვა

დეპუტატი დაინტერესდა თუ რამდენი მეწარმეა საქართველოში, რომელსაც 100 000-დან 1 მილიონ ლარამდე წლიური ბრუნვა აქვს.

ფაილის ნახვა

დეპუტატი დაინტერესდა 2014 წლიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე სახელმწიფო პროგრამის ,,აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში დაფინანსებული მეწარმეების/საწარმოების შესახებ ინფორმაციით.

ფაილის ნახვა

დეპუტატმა მოსთხოვა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს წარმოადგინოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირებისთვის გაწეული ჯანდაცვის ხარჯები 2016-2022 წლებში.

ფაილის ნახვა

დეპუტატმა მოსთხოვა ეროვნულ ბანკს წარმოადგინოს 2016-2021 წლებში ბანკების მიერ მიღებული მოგების შესახებ ინფორმაცია.

ფაილის ნახვა

დეპუტატი დაინტერესდა თუ რამდენი და რა ტიპის სადავო საკითხი განიხილა ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულმა დავების განხილვის საბჭომ 2017-2022 წლებში.

ფაილის ნახვა

დეკლარაცია 2022

ფაილის ნახვა

გაწეული დანახარჯი

ფაილის ნახვა

დეკლარაცია 2021

ფაილის ნახვა

გუბაზ სანიკიძე

X მოწვევა

საარჩევნო ფორმა

პარტიული სიით

წარმდგენი სუბიექტი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ამჟამინდელი პარტია

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

დაბადების თარიღი

1967-02-02

დეპუტატი
პარტიის ლოგო