ბიოგრაფია

განათლება

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობა, 1995

 

სამუშაო გამოცდილება

 • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე, 2018 - 2022
 • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტში მინისტრის მთავარი მრჩეველი, 2017 - 2018
 • საქართველოს პარლამენტი, წევრი, 2012 - 2016
 • საქართველოს პარლამენტი, წევრი, 2008 - 2012
 • საქართველოს პარლამენტი, წევრი, 2004 -2008
 • სააქციო საზოგადოება "ყაზბეგი" იურიდიული სამსახური უფროსი, 1999 - 2004
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ინსპექტორი, განყოფილების უფროსი, 1995 - 1999
 • საბჭოთა არმიის რიგებში სამსახური, 1987 - 1989

 

 

საპარლამენტო საქმიანობა

კომიტეტი/ფრაქცია/პოლიტიკური ჯგუფი

 • ფრაქცია „ქართული ოცნება", წევრი 28.03.2022-დან
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, წევრი 28.04.2004 - 20.02.2006
 • საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი, წევრი 06.03.2006 - 07.06.2008
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, წევრი 06.03.2006 - 07.06.2008
 • ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი, წევრი 15.10.2007 - 07.06.2008
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, წევრი 20.12.2007 - 07.06.2008
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, წევრი 11.06.2008 - 10.07.2008
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, თავმჯდომარის მოადგილე 10.07.2008 - 21.10.2012
 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი, წევრი 19.11.2012 - 21.11.2012
 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი, თავმჯდომარე 21.11.2012 - 06.03.2015
 • აგრარულ საკითხთა კომიტეტი, წევრი 11.12.2014 - 18.11.2016
 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი, წევრი 06.03.2015 - 18.11.2016
 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი, წევრი 01.03.2022-დან
 • აგრარულ საკითხთა კომიტეტი, წევრი 01.03.2022-დან

დელეგაციები/საბჭოები

 

 

10.05.2022 - გია ცაგარეიშვილმა უარყოფითად შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ჩადენილი დანაშაულები

14.04.2022 - გიორგი ცაგარეიშვილს მიაჩნია, რომ საჯარო სამსახურიდან კადრების გადინების პრობლემა მწვავეა და უნდა მოგვარდეს. დადებითად აფასებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქმიანობას

12.04.2022 - გია ცაგარეიშვილმა გააკრიტიკა სალომე სამადაშვილი და ოპოზიცია

15.03.2022 - გია ცაგარეიშვილმა გააკრიტიკა ოპოზიცია. მოუწოდა სალომე ზურაბიშვილს სიფხიზლისკენ. გულისწყვეტით აღნიშნა, რომ ქართული ოცნება და ენმ პრეზიდენტმა ერთ სიბრტყეში დააყენა

დეპუტატი არის კანონპროექტის ინიციატორი, რომლითაც ითხოვს  მომდევნო ორი მოწვევის პარლამენტმა გენერალური პროკურორი აირჩიოს სამ მეხუთედიანი უმრავლესობის მხარდაჭერით.

„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  31.08.2022. N07-3/234/10.

_____________

დეპუტატი არის კანონპროექტის თანაინიციატორი, რომლითაც ითხოვს სახელმწიფოს აღარ ჰქონდეს მონოპოლია სელექციონისტისთვის საავტორო უფლების მინიჭებაზე და აღმოიფხვრას სელექციონერის მიერ გამოყვანილი მცენარის ახალ ჯიშზე სელექციონერის განსაკუთრებული უფლების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული სირთულე

„ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 25.05.2022. N07-3/212/10.

_____________

დეპუტატი არის კანონპროექტის თანაინიციატორი, რომლითაც ითხოვს შეიცვალოს თავშესაფრის მაძიებელთა მიერ სტატუსის მოპოვების წესები.

„საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ცვლილებათა პაკეტი, 27.04.2022. N07-3/203/10.

_____________

დეპუტატი არის კანონპროექტის ინიციატორი, რომლითაც ითხოვს თბილისის მერიას მიეცეს შესაძლებლობა კონკრეტულ შემთხვევებში დეველოპერებს გაუნაწილვადოს თანხების გადახდის ვალდებულება. 

„ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 23.03.2022. N07-3/183/10.

დეპუტატმა მხარი დაუჭირა ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს შექმნას, რითაც გაიზარდა ადმინისტრაციული ხარჯები.

„საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ N07-2/125/10. 23.02.2022.

გაწეული დანახარჯი

ფაილის ნახვა

2022 წლის I კვარტალი

ფაილის ნახვა

გიორგი ცაგარეიშვილი

X მოწვევა

საარჩევნო ფორმა

პარტიული სიით

წარმდგენი სუბიექტი

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

ამჟამინდელი პარტია

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

დაბადების თარიღი

1969-03-07

დეპუტატი
პარტიის ლოგო