ვიდეოები

პარლამენტის დროებითი კომისიის ინსტრუმენტი

როგორი იყო გასული კვირა პარლამენტში? - ეკატერინე ციმაკურიძე საქმიან დილაში

როგორ მუშაობდნენ დეპუტატები? - ეკატერინე ციმაკურიძე საქმიან დილაში

როგორ უნდა იმუშაოს პარლამენტმა საგანგებო მდგომარეობისას

როგორ უნდა მუშაობდეს პარლამენტი COVID-19-ის კრიზისის დროს

პარლამენტის სამუშაო რეჟიმი საგანგებო ვითარებისას

ეკა ციმაკურიძე სალომე ადეიშვილის პოსტსა და სახელმწიფო უწყებების პასუხისმგებლობაზე

ეკა ციმაკურიძე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის საქმიანობაზე

ეკა ხუციშვილი დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების ხარვეზიან პრაქტიკაზე

პარლამენტის მიერ მთავრობის კონტროლი

რას აკეთებდა პარლამენტი ნოემბერში?

რატომ მოძველდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

დაინტერესებულ პირთა შესვლა პარლამენტში

როგორია იმ მაჟორიტარების აქტიურობა პარლამენტში, ვინც პროპორციულ სისტემას მხარი არ დაუჭირეს

ადამიანის უფლებათა დავცვის კომიტეტი არ იყო აქტიური - ეკა ციმაკურიძე

ეკა ციმაკურიძე: "პარლამენტი საზედამხედველო ფუნქციას ასეულებს იშვიათად და არაეფექტურად"

კანონი თამბაქოს კონტროლის შესახებ

პოლიციაში არასათანადო მოპყრობაზე მთავრობის რეაგირების ანალიზი

როგორ აკონტროლებს პარლამენტი კანონების აღსრულებას?

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში

პრეზიდენტის წლიური მოხსენება პარლამენტში

მუნიციპალიტეტების ახალი უფლებამოსილება