კვლევები

ადვოკატის და ადვოკატთა ასოციაციების როლი სასამართლო რეფორმაში

ფაილის ნახვა

დამოუკიდებელი სასამართლო მმართველობა: ეფექტური გადაწყვეტილებების ძიებაში გარდამავალი დემოკრატიებისათვის

ფაილის ნახვა

მოსამართლეთა ასოციაციების როლი დამოუკიდებელ და ანგარიშვალდებულ სასამართლო სისტემაში

ფაილის ნახვა

მოლდოვაში მიმდინარე სასამართლო რეფორმა ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე

ფაილის ნახვა