კვლევები

კითხვარი

ფაილის ნახვა

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის საშემოდგომო და რიგგარეშე სესიების მუშაობა

ფაილის ნახვა

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის საგაზაფხულო და საგანგებო სესიების მუშაობა

ფაილის ნახვა

საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საშემოდგომო სესიის მუშაობა

ფაილის ნახვა