სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

José Antonio Rivera Via

Bolivia

Universidad Privada Boliviana. Licentiate in Law. Major in Corporative Law.August, 2008.

The academic degree was obtained as a result of the Defense of the Final Degree work titled “Aplicación de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo en Empresas Públicas” (“Applying Good Practices of Corporative Management in Public Entities”). Post-Graduate Studies: Diplomado en Arbitration, Conciliation and Negotiation. Universidad La Salle y Escuela de Comercio y Negocios de la Cámara Nacional de Comercio (School of Trade and Business of the National Chamber of Commerce). March, 2010. Post-Graduate Studies: Diploma in Higher Education. Universidad Mayor de San Andrés. July, 2010. Universidad Privada Boliviana. Post-Graduate Studies: Master in Entrepreneurial Law. (2018).