სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Wen Xiang

China

Wen Xiang, Ph.D., is an Associate Professor at Faculty of Law, University of Copenhagen. His research and professional interests focus on sustainable investment practice and data protection regulations in China. Xiang has taught at, inter alia, Harvard Kennedy School, Tsinghua University Law School, Renmin University of China Law School, Sino-Danish Center and University of Warsaw Faculty of Law and Administration. He was a visiting scholar at Duke University School of Law and a research fellow at Centre for International Sustainable Development Law in Canada. Xiang has also worked at World Health Organization and European Commission. Xiang has attended law schools in China, Europe and the U.S., and received his Ph.D. in Law from University of Ghent.