სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Vladimir Vučković

Czech Republic/Montenegro

Researcher, Department of International Relations and European Studies, Masaryk University

Vladimir Vučković is a lecturer at the Department of International Relations and European Studies at the Faculty of Social Studies of Masaryk University in Brno, Czech Republic. He pursuit his PhD in International Relations at Masaryk University where he specialized in Europeanization of the Western Balkans. His scholarly interests focus on European Union, populism in Europe and Eastern European, and Western Balkan socioeconomic and political developments.  He has held a visiting fellowship at the Centre for Southeast European Studies at the University of Graz (2021-2022) and the Department of Political Science at the University of Stockholm (2017-2018). He is the author of the monograph Europeanizing Montenegro: The European Union, the Rule of Law, and Regional Cooperation (2021) and editor of the volume Balkanizing Europeanization: Fight against Corruption and Regional Relations in the Western Balkans (2019). Occasionally, Vladimir provides consultancy services in area of expertise.