სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Zvonimir Jelinić

Croatia

Dr. Jelinic is associate professor at J.J. Strossmayer University of Osijek Law School where he teaches civil procedure and related legal subjects. He used to teach the law of commercial contracts, company law and European (public) law. He is proud to serve as an external associate and lecturer at the Zagreb School of Economics and Management where he teaches Commercial law course.

Professional and teaching experience, membership in professional and other associations: Internship at Osijek County and Commercial Courts, 2002-2003. Croatian State Bar Examination – admitted to the Bar. He is actively engaged in the work of the Law Clinic at the J.J. Strossmayer University of Osijek Law School. Dr. Jelinic has had more than a few speaking and training engagements in Croatia and abroad. Till today, he published more then twenty papers on different topics. At the moment his research interests are focused on regulation of legal services market, access to justice and efficiency of justice, different procedural instruments of consumer protections etc. He is member of Croatian Academy for Legal Sciences, US Alumni Community of Croatia, Language4Law Project etc.