სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Halia Chyzhyk

Ukraine

Advocacy officer and judiciary reform expert.

Halia Chyzhyk is an advocacy officer and judiciary reform expert at the Ukrainian NGO Anticorruption Action Center. From 2019 to 2021, Halia successfully led an advocacy campaign aimed at adopting the legislation on the renewal of judicial governance bodies in Ukraine and introducing integrity checks for the membership of judicial councils. 

Previously, she worked as a legal expert at the International Development Law Organization (IDLO) and the Centre for Democracy and Rule of Law NGO. 

From 2016 to 2020, Halia was a member and coordinator of the Public Integrity Council (PIC). From 2018 to 2019, Halia was a TV presenter of a show about the Ukrainian judiciary that was produced by 24 Channel. 

Ms Chyzhyk studied at Yaroslav the Wise National Law University and graduated with honours in 2014, earning an MA in Law. 

In 2020, Halia Chyzhyk won the Top 30 Under 30 award from Kyiv Post. In 2021 and 2021 she was included in the list of 100 influential Ukrainian women by Focus magazine.