სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Maia bakradze

Georgia

Master of Law, practicing attorney on civil and administrative cases in addition with child rights specialization. Member of the GIAC arbitration council. She used to be a judge of Tbilisi Court of Appeals and Tbilisi City Court for 10 years. She has 8 years of experience in working as an expert on legal reforms, mostly regarding judiciary system of Georgia, as well as legislative research and drafting amendments to laws. She has been a Chairperson of the Unity of Judges of Georgia which aimed at overcoming the challenges at the judiciary system. As a Deputy head of the Commission on the Rehabilitation of Lawyers under the Criminal Prosecution and Persecution, GBA Ms. Bakradze evaluated cases initiated against lawyers, including the quality of the reasoning of those decisions.