სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Natalia Chumak

Ukraine

Deputy Head of the Territorial Office of the State Judicial Administration of Ukraine in Kyiv city Head of NGO “Court Management Institute”. 

Member of the European regional board of  The International Association of Court Administration (IACA)

Natalia is Deputy Head of State Judicial Administration Office in the city of Kyiv (Ukraine) overseeing the administration of Kyiv courts.

Before being promoted to the State Judicial Administration office she was a court administrator of Kyiv region Appellate Court dealing with case flow management, budgeting, operational and organizational support etc. 

In 2016, she was elected Board Chairwoman of the “Court Management Institute” NGO. In this capacity she is promoting best practices and innovations in court administration throughout Ukraine.

In 2022 - participation in the International Conference of the IACA "Human-centered justice in the new normal" in Helsinki (Finland) as a speaker at the discussion panel with a report on the development of the professional association of court administrators in Ukraine.