სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Ketevan Japaridze

Georgia

Ph.D. from Tbilisi State University. 

She works as Judicial Reforms Specialist in the Project “Promoting Quality Judiciary Reform For People-Centered Justice” supported by USAID/PRoLOG, 10/01/2022 -10/01/2023; Was Project coordinator  “Raising Judicial Accountability Through Evaluation of Quality of Judicial Reasoning”, supported by USAID/PRoLOG, 02/15/2021 -10/31/2021; Leading Specialist of Legal Issues Committee, Parliament of Georgia 2018-2019; Partner, Law Company „Japaridze, Aleqsidze, Gabrielashvili“; 2007-2010; Main Specialist of Legal Unit, National Oil Company „Saknavtobi“ 2006; Lawyer of law office „David Lanchava“ 2004.

Ketevan is  a Member of LEPL Georgian Bar Association Since 2005; Member of International Society of Family Law (ISFL); Board member, NGO Democracy Index – Georgia Since May, 2019.