სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Guram imnadze

Georgia

Guram  joined Social Justice Center team in 2013 and in 2019 became the member of the board of directors and manages the organization alongside other members of the board. He is responsible for the management and coordination of the Judiciary and Democracy Programme. The aim of the programme is to promote the establishment of a fair justice system with a high degree of social sensitivity and to insure the creation of law enforcement system with high degree of accountability that is tailored to the specific needs of individuals. To achieve the stated goal, the programme aims to advocate systemic reforms in the court, law-enforcing organs and the security sector to insure governance based on justice, solidarity and on the common good of people. As a programme director, Guram is responsible for planning policies, strategies and positioning and implementing them with the rest of the programme team. Moreover, he is also responsible for organizing, coordinating and supporting the programme team.