სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Genya Petrosyan

Armenia

Genya Petrosyan is the co-founder and the director of the Law Development and Protection Foundation.

She is an attorney specialized in civic and administrative cases. She has submitted a number of applications to the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of the Republic of Armenia. She studied Law at Yerevan State University from 1998-2002 and got a Bachelor's Degree in Law. Afterwards, in 2004 she received her Master's degree both from Yerevan State University and American University of Armenia. She worked in the Office of the Human Rights Defender of the Republic of Armenia for many years holding various positions: Genya Petrosyan was the Deputy Human Rights Defender from 2012-2014 and the First Deputy Defender from 2014-2015. After leaving this position, she continued her professional career in the civil society sector, particularly in the “Europe in Law Association” NGO. As a lawyer, she participated in the projects on overseeing the Constitutional Referendum of 2015, as well as the project “Public Oversight over Parliamentary Elections 2017”.  Since December 2018, Genya Petrosyan has been a member of the legal team of “Eyewitness” Initiative, coordinating the work of lawyers. She is a practicing lawyer, a co-author of several manuals and studies.