სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Kakha Tsikarishvili

Georgia

In 1999-2001 he worked at the Supreme Court of Georgia as a judge's assistant. In 2001 he worked as a lawyer for the World Bank's program "Court Management Associates". In the same period, 2001-2004, he worked as a lawyer for the American Lawyers Association (ABA CEELI).

In 2004-2005, he continued working in the EU Rule-of-Law Mission in Georgia (EUJUST THEMIS) as an assistant in legal matters. From 2005 to 2007, he worked as a legal counselor in the Norwegian Mission of Rule of Law Advisors to Georgia.

In 2007-2011 he worked as a Deputy Chief of the Judicial Administration and Management Reform Project (USAID JAMR). Since 2005 she has been working as a lecturer of the Comparative Criminal Course at Georgian Institute of Public Affairs.

In 2012-2013 and 2016-2018, he was a United Nations Development Programme (UNDP) expert in legal matters and in 2013-2015 he was a member of Disciplinary Panel of Judges of Common Courts of Georgia and in 2016 Assistant to the Chairman of the Supreme Court of Georgia.