სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Bilyana Gyaurova-Wegertseder

Bulgaria

Bilyna is one of the founders of the Bulgarian Institute for Legal Initiatives (BILI) and its Executive Director. Bilyana holds a M.A. in law from Sofia University St. Kliment Ohridsky and has a substantial experience in the field of Rule of Law and policy reforms. She is an EFC and IVLP fellow. Prior founding BILI, she was a Senior Staff Attorney at the American Bar Association CEELI (currently ROLI) project in Bulgaria. Bilyana’s professional interests are related to ethics, ADR, CLE, international development and strengthening the Rule of Law. She is also a trained mediator and a trainer in mediation. Bilyana has several publications in legal magazines about ADR and is a co-author of a textbook on clinical education and ODR. She writes regularly articles related to rule of law, independence of the judiciary and judicial reform in Bulgaria which are published in different media outlets.