სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Mauriziso Salustro

Italy

Senior Legal Adviser with the OSCE Mission to Serbia.

41 years of professional experience in the judicial and legal system, including 31 years of experience in the Italian judicial system (including periods of secondment abroad).

31 years of working experience as a Judge and prosecutor in Italy, Kosovo, Iraq, Georgia and Guatemala. Worked as an expert of the European Commission for: Peer-based assessment mission on the independence and efficiency of the Serbian Judiciary (Feb 2014, March 2013, and Feb 2011);

Worked as a short term expert for the USAID funded “Justice Project in Bosnia and Herzegovina” (August 2015 – analysis of the local system of professional performance appraisal of prosecutors- and December 2015 –round table on the same topic; see below).

technical assistance (March 2015) to the Montenegrin prosecution on the development of an investigative strategy on war crimes; Peer-based assessment mission on Domestic handling of war crimes in Montenegro (October 2014); Peer-based assessment mission on the independence and efficiency of the Montenegrin Judiciary (February 2014); Cooperation and Verification Mission to Romania (Apr 2007); Peer-based Assessment Mission in Montenegro (Mar 2007);