სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Matyas Bencze

Hungary

Former judge, currently Professor of Law at the University of Győr Law School and a senior research fellow at Centre of Social Sciences Institute for Legal Studies, Hungary. His main research interest is the legal sociology of the judicial practice in criminal cases. He also conducts research in the field of quality-assessment of adjudication. Currently he works on the topic of ‘judicial populism’ from a critical point of view.

He is the author of two books, and numerous articles and essays. His work has been published in Hungarian and English. He has been involved in some international scientific cooperation between Eastern European countries which have aimed at exploration of problems of adjudication and legislation in this region.  He has also been an external member of a team at the Hungarian Supreme Court which analyses the judicial practice of Hungarian courts.