სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Erjon Muharremaj

Albania

Lecturer of Public International Law, International Environmental Law, International Relations and Foreign Policy and Diplomacy at the Faculty of Law, University of Tirana, Albania. Lecturer of European Law at the School of Magistrates, Tirana, Albania. Vice President of the Albanian International Law Association. Former member of the High Judicial Council of Albania. Former Executive Director of the European Centre, NGO on human rights protection. Former national legal expert for UNICEF, UNDP and OSCE, on drafting amendments to the legislation on child protection, higher education, wild fauna protection and civil registry.

PhD in International Environmental Law, Law Faculty, University of Tirana, Albania. Master of Philosophy in Environmental Sciences and Policy, Central European University, Budapest, Hungary. LLM in Public International Law, University of Westminster, London, United Kingdom.