სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

James Moliterno

USA

Vincent Bradford Professor of Law at Washington and Lee University School of Law.

James Moliterno is the Vincent Bradford Professor of Law at Washington and Lee University School of Law. For 21 years prior to joining the W&L faculty in 2009, he was the Tazewell Taylor Professor of Law, Director of the Legal Skills Program, and Director of Clinical Programs at the College of William & Mary, serving also as Vice Dean from 1997-2000. He has taught legal ethics courses and professional skills courses at six law schools over the past thirty years.  A member of the American Law Institute, he has held committee leadership roles in both AALS and the ABA. He was the 2012 recipient of the Rebuilding Justice Award from the Institute for the Advancement of the American Legal System (IAALS) in recognition of his career-long legal education reform work.

He is the author of numerous articles, essays and other publications.

James Moliterno has many years of work experience:

Integrity Consultant, USAID Project, North Macedonia 2020-present; Chief Justice’s Working Group on the Code of Judicial Conduct for Virginia (Academic Advisor 2017-18), Legal Education Reform Consultant, New Justice, Kiev, Ukraine 2017-19); Fulbright Specialist Scholar, Yaroslav Mudryi National Law faculty, Ukraine 2017; Chair, Virginia State Bar Section on Legal Education, 2014-16; Series Editor, “The Experiencing Series” (new style of coursebook that blends traditional materials with experiential education assignments, two books published and several others under contract) West Academic Publishing 2012-presentMember, Virginia Bar Association Task Force, JD Plus 2012-16;

Legal Education Reform Consultant, Pro Bono Alliance (Czech NGO, funded by US Embassy-Prague and Kinstellar Law Firm; Lawyer Ethics for PhD Students, U.S. Embassy in Slovakia (live and video course and teaching methods workshop) 2014-15. Judicial Ethics Training Consultant and Presenter, Via Iuris, Bratislava Slovakia, 2014; Judicial Training Consultant, C4J Project, Indonesia, 2011-14; Lawyer Ethics Consultant, JILEP, PROLoG, Judicial Independence and Legal Empowerment Project in Georgia, USAID/East-West Management Institute, Tbilisi Georgia, 2011-  present (provide guidance on lawyer discipline process to Georgian Bar Association); Judicial Ethics Consultant, PROLoG, USAID/East-West Management Institute, Tbilisi Georgia, 2019-  present (provide guidance on judicial discipline process) (provide guidance on Mediator and Arbitrator Ethics). Legal Education Consultant, Palacky University Faculty of Law, 2008, 2011-12, 2016-19 Planning Committee, 2012 Virginia State Bar Conclave on Legal Education in Virginia.