სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Zdenek Kuhn

Czech Republic

Judge of the Supreme Administrative Court.

He holds law degrees from the Faculty of Law, Charles University, Praha, and from the University of Michigan Law School, Ann Arbor, USA. From 1997 till 2001 he was working as an articled clerk. From 2000 he was an expert assistant and from 2006 an associate professor at the Department of Legal Theory and Legal Doctrines, Faculty of Law, Charles University in Praha. He was appointed professor of theory of law in 2018. He was an assistant to a judge at the Constitutional Court from 2004 to 2007 and between 2006 and 2007 a member of the Government Legislative Council. In 2008 he was appointed as a judge and assigned to the Supreme Administrative Court. Furthermore, he has authored several monographs and numerous articles which have been published in the Czech Republic as well as abroad.