სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

David Kosar

Czech Republic

Head of the Constitutional Law Department, Masaryk University Faculty of Law.

David does research in judicial studies, constitutional theory, human rights, and transitional justice. His book “Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies” (CUP, 2016) won the International Academy of Comparative Law Canada Prize for the best monograph in comparative law published in the years 2014-2017. His newer co-authored books include and “Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance” (Routledge, 2020) and “The Constitution of Czechia: A Contextual Analysis” (Hart, 2021). He has just finished the ERC Starting Grant that analyzed the effects of judicial self-governance (JUDI-ARCH, 2016-2021) and started to work on the ERC Consolidator Grant that studies informal judicial institutions (INFINITY, 2021-2026).