სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Nazi Janezashvili

Georgia

Former member Member of High Council of Justice, head of  the non-governmental organization “Georgian court watch”.

Nazi Janezashvili has worked in different organizations focusing on human rights and the judicial system, including working as the Executive Director at the Association - Unity of Judges of Georgia and as the legal expert for the Women's Initiative Supporting Group. Previously, Nazi was a Program Coordinator at Penal Reform International South Caucasus Regional Office and was the Executive Director for the NGO Article 42 of Constitution.

Currently, she is a participant of the Hubert H. Humphrey Fellowship program (2016-2017).

She studies at the American University, Washington College of Law. On the same time she is interning at the National Center for State Courts, international division (USA).

In 2010 she started Ph.D. program in law at the Caucasus University in Georgia. In 2008, Nazi received the Lane Kirkland Scholarship and studied law at the University of Warsaw, and in 2009, participated in the Human Rights Advocates Program at Columbia University.