სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Victoria Henley

USA

Consultant at Judicial Ethics and Discipline. Served as the Director and Chief Counsel of the California Commission on Judicial Performance.

Independent Evaluation Commission for Assessing the Integrity of Candidates for the Positions of Members in the Self-Administration Bodies of Judges and Prosecutors.

She was a member of the United States Court of Appeals for nine circuits and a lecturer in ethics and judicial discipline with extensive judicial, managerial and associational experience in the US. In September 2021, she was one of eight international experts appointed by international donors to serve on a six-member commission (three local, three international) to assess candidates for the judicial qualification commission in Ukraine. As a USAID expert, she provided advice on multiple projects to reform the judicial system in Georgia, conducting training courses, proposing measures to strengthen the disciplinary system, but also to amend the legislation on liability and disciplinary procedures.