სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Ion Guzun

Moldova

Ion Guzun is the director of the Secretariat of the Independent Anti-Corruption Advisory Committee, member of Board of Selection and Career of Judges of the Superior Council of Magistracy, chairman of the Pardoning Commission by the Presidency of the Republic of Moldova, vice-chairman of the Amnesty-International Moldova’s Council and member of the Administration Board of the TV8 Channel.

Between 2010 and 2021, he was legal adviser to the Legal Resources Centre from Moldova. Prior to that, he was member of the Advisory Council for the Prevention of Torture and program assistant at the United Nations Development Program in Moldova. His area of expertise is the Anti-corruption, Rule of Law, Justice sector reform, Self-administration bodies of judges and prosecutors, Court administration, Judicial independence, Human Rights, Democracy.

Between 2020 – 2021, Mr Guzun was a Fulbright Fellow receiving his master's degree at the University of Connecticut School of Law (USA) and in 2014, he had an internship at the Brennan Center for Justice at New York School of Law. Mr Guzun Ion graduated from the Law Faculty of State University in 2005 and received his LLM in private law at the same university in 2006.