სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელი (INJR) არის სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ექსპერტების და ორგანიზაციების ნებაყოფლობითი გაერთიანება. INJR აერთიანებს 18 ქვეყნის 50-ზე მეტ პროფესიონალს. ქსელის მიზანია ინფორმაციისა და ცოდნის გაცვლა სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო სისტემების და განხორციელებული რეფორმების შესახებ, ასევე მონაცემთა საერთო ბაზის შექმნა. ქსელი ახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების სფეროში უნივერსალური და რეგიონალური სტანდარტების დამდგენ ევროპულ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

იხილეთ დისკუსიები.

იხილეთ დისკუსიების დოკუმენტები.

ქსელის წევრები

სახელი გვარი

Lukasz Bojarski

Poland

Research Fellow, Department of Private Law, UiO. Doctoral research fellow, University of Oslo; Project: Judges Under Stress – The Breaking Point Of Judicial Institutions

At the Department of Private Law, Lukasz takes part in the research project Judges under Stress JuS - the Breaking Point of Judicial Institutions.

In 2014-2016 Lukasz was engaged in projects of the European Network of Councils of Judiciary and was coordinator (together with Italian colleague) of the working group that elaborated Minimum Standards VI. Non-judicial Members in Judicial Governance.

He is also founding member of other initiatives - in 2010 he co-founded Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Holdy (Association in memory of prof. Zbigniew Holda), an organization that brings together over a hundred eminent Polish lawyers and judges supporting rule of law and human rights. In 2002 Lukasz co-founded (and in the years 2002-2019 served as a Chairman of the Board) the Polish Legal Clinics Foundation (FUPP) that supports clinical movement at law faculties.