სიახლეები

2023.09.12

მართლმსაჯულების ხარვეზების გამოსწორება ხორვატიაში: დნმ-ის პროფილების შეერთება და დროებით შენახვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისპრუდენციაში

გიზიარებთ ანდრეი ბოჟინოვსკის სტატიას: “მართლმსაჯულების ხარვეზების გამოსწორება ხორვატიაში: დნმ-ის პროფილების შეერთება და დროებით შენახვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იურისპრუდენციაში”.

ანდრეი ბოჟინოვსკი არის სამართლის ექსპერტი ჩრდილოეთ მაკედონიიდან და ჩვენი “სასამართლო რეფორმატორთა საერთაშორისო ქსელის (INJR)” წევრი.

სტატია ეხება:

  • დნმ-ის მონაცემების გამოყენება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ.
  • ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დნმ-ის მონაცემების დამუშავება.
  • დნმ-ის მონაცემების სტატუსი ხორვატიის ეროვნულ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში.

სტატიის ავტორები პასუხობენ დნმ-ის მონაცემების შენახვის და გამოყენების გამო გავრცელებულ წუხილებს, განსაკუთრებით არა მსაჯვრდებულების შემთხვევებში. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დანერგილი “მარპერის” ტესტი უზრუნველყოფს დნმ-ის არარელევანტური მონაცემების წაშლას და ადგენს ბალანსს დანაშაულის პრენეციის მიზანსა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას შორის. 

იხილეთ სტატია.