D E M O C R A C Y   I N D E X

ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ:
 
  • ადამიანის უფლებების დაცვაზე და კანონის უზენაესობაზე ორიენტირებული, კანონის და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას, როგორც მონიტორინგის, ისე სახელმწიფოსთვის გამოწვევების დაძლევის გზების შეთავაზებით, მათი რეალური განხორციელების საქმეში თანამშრომლობით.

 

  • დემოკრატიული პროცესების და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, აქტიური, თავისუფალი და პასუხისმგებლობიანი მოქალაქეობის განვითარებას.

 

  • კარგი საჯარო პოლიტიკის განსაზღვრასა და განხორციელებას.

 

  • საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას.