D E M O C R A C Y   I N D E X

პროექტის კოორდინატორის ვაკანსიის განაცხადი
2021-11-30

დემოკრატიის ინდექსი - საქართველო აცხადებს კონკურსს პროექტის კოორდინატორის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად, National Endowment For Democracy მიერ მხარდაჭერილი პროექტის - პარლამენტის საქმიანობის მონიტორინგი - ფარგლებში.

 ორგანიზაციის შესახებ:

ა(ა)იპ დემოკრატიის ინდექსი - საქართველო არის საქართველოში დემოკრატიის განვითარების ხელშეწყობაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 2019 წლის მაისში დაფუძნდა. დეტალური ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ იხილეთ ჩვენ ვებ-გვერდზე www.democracyindex.ge

 პროექტის შესახებ:

პროექტის მიზანია საქართველოს პარლამენტის და ინდივიდუალური დეპუტატების ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალე საქმიანობის ხელშეწყობა, საქართველოს პარლამენტის კანონშემოქმედებითი და მაკონტროლებელი ფუნქციის განხორციელების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

 პროექტის ვადა: 2022 წლის 1 ოქტომბრამდე.

 კანდიდატს უნდა ჰქონდეს:

- უმაღლესი განათლება სამართალში, მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხით, სპეციალიზებული კონსტიტუციურ სამართალში

- ძლიერი ანალიტიკური და წერითი უნარ-ჩვევები

- ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა

- გუნდური მუშაობის, გუნდის ხელმძღვანელობისა და პროექტის კოორდინირების უნარ-ჩვევები

- პროფესიით მუშაობის სულ მცირე 5 წლის გამოცდილება

- დამკვირვებელ არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის გამოკვეთილი მოტივაცია

 პროექტის კოორდინატორის ფუნქციებია:

- პროექტის სტრატეგიული ამოცანების განხორციელება, პროექტის მიზნების მიღწევა და აქტივობების ეფექტიანი შესრულება, პროექტის გუნდის საერთო ხელმძღვანელობით

- პარლამენტის საქმიანობის რეგულარული მონიტორინგის უზრუნველყოფა პრობლემების, გამოწვევებისა და მიღწევების იდენტიფიცირების მიზნით

- საკანონმდებლო ინიციატივების სამართლებრივი ანალიზის მომზადება, პრობლემების გამოკვეთითა და რეკომენდაციების შეთავაზებით

- მონიტორინგით გამოვლენილ პრობლემებზე საკანონმდებლო წინადადებების, საჯარო განცხადებების, სხვადასხვა საკომუნიკაციო მასალის მომზადება

- საჯარო დისკუსიებისა და შეხვედრების მომზადება და მათში მონაწილეობა

- პარლამენტის მონიტორინგის ორი და პროექტის ოთხი ანგარიშის მომზადება

 კონკურსი შედგება სამ ეტაპად:

  1. პირველი ეტაპი - აპლიკაციის პროცესი

დაინტერესებულმა აპლიკანტმა უნდა გამოგზავნოს ქვემოთ მოცემული დოკუმენტები შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: democracyindexgeorgia@gmail.com 

- CV

- სამოტივაციო წერილი

- ელექტრონული მისამართი/ბმული, სადაც გამოქვეყნებულია/ხელმისაწვდომია კანდიდატის ავტორობით გამოცემული აკადემიური ნაშრომი, ანგარიში, კვლევა

 განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 13 დეკემბერი, 18:00 სთ.

 

  1. მეორე ეტაპი - გასაუბრება

ფორმალური შესაბამისობის შემოწმების შედეგად შერჩეული კანდიდატები გაივლიან გასაუბრებას. გასაუბრებაზე შემოწმდება ინგლისური ენის ცოდნაც.  

სახელფასო განაკვეთი - 2300-დან 2700 ლარამდე (NET), კვალიფიკაციისა და გამოცდილების გათვალისწინებით.

სამუშაო საათები - 10:00 – 18:00 (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით). ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესაბამისად, გადაუდებელ შემთხვევებში შესაძლოა საჭირო გახდეს დაუყოვნებლივი რეაგირება. 

არასრულად წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება. გასაუბრებაზე მოწვეულნი იქნებიან მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები.