D E M O C R A C Y   I N D E X

QUIZ: როგორ იცნობ შენი ქვეყნის პარლამენტს?