D E M O C R A C Y   I N D E X

ორგანიზაცია ამუშავებს პარლამენტის ყველა წევრის საპარლამენტო საქმიანობას იმ მონაცემების მიხედვით, რომლებიც ინდივიდუალურად წარმოდგენილია თითოეული პარლამენტარის პროფილზე ჩაშლილი სექციებით.

პარლამენტარების სიტყვით გამოსვლა მოიცავს
1. პარლამენტის პლენარულ სხდომებზე მათ გამოსვლებს;
2. შემდეგი კომიტეტის სხდომებზე მათ გამოსვლებს:
‒ ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
‒ საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი
‒ იურიდიულ საკითხა კომიტეტი
‒ რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი
‒ საგარეო ურთუერთობათა კომიტეტი
‒ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
‒ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
‒ დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტკის კომიტეტი

ინფორმაციის მოძიება ხორციელდება მუდმივ რეჟიმში სხდომების დაკვირვებისა და ინფორმაციის გამოთხოვის შედეგად.
ფინანსური ინფორმაცია პარლამენტის წევრთა ფინანსური დეკლარაციების განახლების შემდეგ აიტვირთება

ამ დროისთვის ინფორმაცია დამუშავების პროცესშია.